Online Klantenportaal

Afschaffing van de papieren rekeninguittreksels van de gedane voorafbetalingen

Vanaf maart 2019 zullen de belastingplichtigen op elk moment de geactualiseerde toestand van de door hen gedane voorafbetalingen kunnen consulteren via My Minfin. De jaarlijkse toezending van de papieren rekeninguittreksels verliest hierdoor ieder nut en zal dus ook niet langer gebeuren', behoudens voor diegenen zonder toegang tot het digitale kanaal. Met deze maatregel gaat ook een wetswijziging gepaard. De bij wet bepaalde wijzigingen van de gedane voorafbetalingen zullen voortaan kunnen worden uitgevoerd indien gevraagd uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk (wijziging van het artikel 70 van het KB/WIB).

 
Copyright by Kama B Boekhouding & Fiscaliteit Geel | Created by