Online Klantenportaal

BTW-bouwaangifte vanaf 20.08.2018 vervangen door nieuwe procedure

BTW-BOUWAANGIFTE VANAF 20.08.2018 VERVANGEN DOOR NIEUWE PROCEDURE

 

Tot op heden moest een bouwheer binnen de drie maanden na toekenning van het KI van zijn nieuwe woning een BTW-bouwdossier indienen. Deze verdwijnt vanaf nu en zal vervangen worden door een nieuw formulier.
Dit nieuwe formulier zal vragen achter specifieke inlichtingen en zal u ook in de periode van drie maanden na de toekenning van het KI moeten indienen. Het zou wel een vereenvoudiging betekenen ten opzichte van het huidige BTW-bouwdossier.

Wat met de lopende termijnen?

Als u uw KI hebt laten betekenen en de deadline voor uw BTW-bouwdossier niet verlopen is op 20 augustus (betekening KI NA 20 mei), zal u deze aangifte niet meer moeten indienen. Ze wordt namelijk vervangen door het specifieke inlichtingenformulier van de nieuwe wet.

Voor nu? Afwachten geblazen!

De vormgeving en aangifteformaliteiten moeten nog in een besluit gegoten worden. Zolang dit niet rond is zal u niets moeten doen.

Als deze formulieren klaar zijn zal de FOD deze zelf rondsturen naar de betrokken bouwheren en hebt u 3 maanden om hierop te antwoorden.

Opgelet: Controles gebeuren op dezelfde manier

Hier verandert er weinig, enkel zullen de verdere vragen en verantwoordingsstukken slechts opgevraagd worden als uit de verstrekte informatie een dieper onderzoek nodig blijkt.

Na indiening van het formulier hebt u dus nog wel de verplichting tot het bewaren van de plannen en de facturen van uw woning.

Copyright by Kama B Boekhouding & Fiscaliteit Geel | Created by