Online Klantenportaal

Het nieuwe vennootschapsrecht - stand van zaken

Het nieuwe vennootschapsrecht

Het ontwerp van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd onlangs in eerste lezing goedgekeurd door de bevoegde Kamercommissie.

In het nieuwe vennootschapsrecht blijven er nog vier vennootschapsvormen bestaan:

 • naamloze vennootschap (nv)
  • De nv is bedoeld voor grote ondernemingen met een ruim aandeelhouderschap.
  • Het bestuursmodel wordt versoepeld en er is meer vrijheid inzake stemrecht t.o.v. de huidige nv.
    
 • de besloten vennootschap (bv)
  • De bv is de opvolger van de bvba. Het begrip 'maatschappelijk kapitaal' wordt afgeschaft, de bv vereist geen minimumkapitaal. De vennootschap heeft een aanvangsvermogen nodig waarvan de toereikendheid verantwoord wordt in een financieel plan. Ondernemers zullen op een gemakkelijke en flexibele manier een besloten vennootschap kunnen oprichten.
    
 • de coöperatieve vennootschap (cv)
  • De cv staat enkel nog open voor ondernemingen die effectief coöperatieve visies nastreven. Bestaande cv's die hier niet aan voldoen, zullen, naarmate de toestand, omgezet moeten worden in een bv, een nv of een vof.
    
 • de maatschap.
  • De maatschap is de enige overblijver met onbeperkte aansprakelijkheid. Varianten met rechtspersoonlijkheid zijn de vof en de comm.v.

 

Op dit moment zou het nieuwe Wetboek in werking treden op 1 mei 2019. Ten aanzien van bestaande vennootschappen en verenigingen zou het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor het eerst van toepassing worden vanaf 1 januari 2020.

Er wordt een ruime overgangsregeling voorzien. De statuten van bestaande vennootschappen worden niet onmiddellijk aangepast. Zij kunnen hiermee wachten tot uiterlijk 1 januari 2024. De statuten moeten wél meteen aangepast worden conform het nieuw vennootschapsrecht wanneer de vennootschap vanaf 1 januari 2020 haar statuten zou wijzigen.

Er komt een vangnet voor vennootschappen waarvan de rechtsvorm wordt afgeschaft. Vennootschappen die binnen de tien jaar na inwerkingtreding niet zijn omgezet naar een andere rechtsvorm, zullen worden omgezet in de meest gelijkende rechtsvorm. De vennootschap moet dan binnen de zes maanden verplicht haar statuten aanpassen.

 

Copyright by Kama B Boekhouding & Fiscaliteit Geel | Created by