Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel  |  Provinciebaan 64 A, 2470 Retie

Loonbetaling via overschrijving voortaan verplicht

Gepubliceerd: 31 oktober 2016

Loonbetaling via overschrijving voortaan verplicht

 

Vanaf 1 oktober 2016 is de werkgever verplicht om het loon van zijn werknemers te betalen per overschrijving.

 

Er kunnen enkel nog betalingen in cash geld uitbetaald worden in bepaalde sectoren waarin hierover een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten of waar hierover een impliciet akkoord of gebruik bestaat dat officieel werd vastgesteld.

 

De betaling van het loon van hand tot hand is enkel nog mogelijk in bepaalde sectoren.

 

 PC 140.02

In het paritair comité voor de taxi’s werd op 15 september 2016 een kennisgeving gedaan van een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand onder de werkgevers en de chauffeurs in bepaalde gevallen.

Omdat de procedure nog niet afgerond is, mag het loon voorlopig verder in cash betaald blijven worden tot de procedure beëindigd is.  Aangezien de procedure voorschrijft dat alle partijen 6 maanden de tijd hebben om het bestaan van dit gebruik te betwisten of te verwerpen, zal ten laatste midden maart 2017 duidelijk worden of dit gebruik verdergezet zal kunnen worden

 

PC 144 en 145

In de paritaire comités voor de landbouw en het tuinbouwbedrijf werd op 23 februari 2016 kennisgegeven van het bestaan van het sectoraal gebruik om cashbetalingen toe te laten voor seizoens- en gelegenheidswerknemers.

Hoewel de termijn om dit gebruik te betwisten verstreken is, is er nog geen bericht op de website van de FOD verschenen om te melden dat het gebruik officieel vastgesteld is.  We verwachten evenwel dat dit bericht binnenkort zal verschijnen en dat het loon dus ook na 1 oktober verder in cash betaald mag worden aan deze categorieën van werknemers, en dit zolang het officieel vastgesteld gebruik niet wordt opgezegd.

 

PC 201

In het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 12 april 2016 kennis gegeven van het sectoraal gebruik om het loon in cash te betalen aan studenten tewerkgesteld in de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

 

 

PC 324

In het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 7 juli 2016 een advies ter kennis gebracht over een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor sommige werkgevers die ressorteren onder dit paritair comité.

Omdat de procedure nog niet afgerond is, mag het loon voorlopig verder in cash betaald blijven worden tot de procedure beëindigd is.  Aangezien de procedure voorschrijft dat alle partijen 6 maanden de tijd hebben om het bestaan van dit gebruik te betwisten of te verwerpen, zal ten laatste begin januari 2017 duidelijk worden of dit gebruik verdergezet zal kunnen worden.

 

En de andere sectoren?

Aangezien er in de andere sectoren geen vaststellingsprocedure werd opgestart voor 1 oktober 2016, zijn cashbetalingen in deze sectoren voortaan verboden en mag het loon van de werknemers dus enkel nog via overschrijving betaald worden.

Opmerking: Sectoren die hierin verandering willen brengen, hebben altijd nog de mogelijkheid een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten die cashbetalingen alsnog toelaat.

 

Sancties?

Betaalt u het loon van uw werknemers in cash, terwijl dit wettelijk niet meer toegelaten is, dan riskeert u een sanctie van niveau 2 (een strafrechtelijke geldboete van 300 tot 3.000 euro of een administratieve geldboete van 50 tot 1.500 euro). De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor u de betalingsmodaliteiten niet respecteerde.

 

Meer nieuws