Online Klantenportaal

Vermindering van BTW boeten

Vermindering van BTW boeten

Komt u uw btw-verplichtingen niet na, zoals het niet- of laattijdige indienen van uw btw-aangifte, dan krijgt u een btw-boete opgelegd die vrij hoog ligt. De minister van Financiën heeft de btw-Administratie echter de opdracht gegeven om voortaan milder te zijn bij het uitschrijven van die btw-boetes.

Btw-boetes liggen vrij hoog. Het gaat om een maatregel die de regering-Di Rupo destijds in het leven geroepen heeft. Vergeet u bv. uw btw-aangifte in te dienen, dan zal u daar een boete van 1.000 euro voor krijgen. Het kan zelfs nog erger zoals wanneer u vergeet om uw jaarlijkse klantenlisting tegen 31 maart in te dienen. Dat wordt zelfs bestraft met een boete van 3.000 euro. Vaak worden die btw-boetes ook als pestgedrag van de controleurs ervaren. Het kan immers voorkomen dat u vergeet een factuur in te boeken in uw aangifte, maar dat kan u duur komen te staan vermits een controleur daar een boete van 50 tot 5.000 euro op kan kleven.

De minister heeft op zijn website echter aangekondigd dat de btw-Administratie voortaan veel milder met die btw-boetes moet omspringen en er een nieuw btw-boetebeleid moet komen.

Er moet voortaan uitgegaan worden van de goede trouw van een ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw. Dat betekent uiteraard niet dat u nooit geen btw-boete meer kunt opgelegd krijgen. Er wordt nog steeds gekeken naar de aard en de frequentie van de overtreding, waar dit vroeger eigenlijk geen enkele rol speelde. Een laattijdige btw-aangifte werd dan sowieso bestraft met een boete, ook al was het de eerste keer dat u dat vergat in te dienen.

Ondernemingen kunnen voortaan vragen dat hun btw-boetes worden kwijtgescholden.

Er moeten wel een aantal voorwaarden zijn vervuld.

  •  Het moet gaan om een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van vier jaar.
  • De overtreding werd daarenboven begaan te goeder trouw. De administratie moet kwade trouw steeds kunnen aantonen.
  •  De overtreding heeft tenslotte geen impact op het bedrag van de verschuldigde btw. Concreet betekent dit dat o.m. boetes die opgelegd worden naar aanleiding van bijvoorbeeld het laattijdig indienen van een intracommunautaire opgave, het vermelden van een bedrag in een foutief rooster van de aangifte zonder impact op het bedrag van de verschuldigde btw, of het niet-voldoen van de btw op een handeling terwijl die btw ook volledig aftrekbaar is, op eenvoudig verzoek kunnen worden kwijtgescholden.

De nieuwe richtlijnen gelden, in geval van goede trouw, zowel voor boetes van de klassieke btw-controlediensten als de Bijzondere Belastinginspectie. De regels zijn van toepassing op alle verzoekschriften tot kwijtschelding voor boetes opgelegd na 1 januari 2018.

 

Copyright by Kama B Boekhouding & Fiscaliteit Geel | Created by