Online Klantenportaal

Voorafbetaling 2018 - niet voorafbetalen wordt duurder

Vennootschappen die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering.

Om het bedrag van deze belastingvermeerdering te berekenen, wordt de grondslag voor de vermeerdering vermenigvuldigd met 2,25% maal een basisrentevoet. In 2017 bedroeg die basisrentevoet slechts 1%. Als gevolg van de hervorming vennootschapsbelasting wordt deze basisrentevoet nu opgetrokken tot 3%. Vanaf 2018 wordt de grondslag voor de belastingvermeerdering bijgevolg vermenigvuldigd met 6,75% in vergelijking met 2,25% in 2017. Niet voorafbetalen wordt dus een pak duurder voor vennootschappen.

Tot vorig jaar konden vennootschappen bovendien nog ontsnappen aan een vermeerdering wanneer het bedrag van de belastingvermeerdering lager was dan 0,5% van de belasting waarop ze berekend werd of wanneer de vermeerdering lager was dan 80 EUR (geïndexeerd bedrag). Dit wordt nu door de hervorming vennootschapsbelasting afgeschaft. Het gevolg hiervan is dat een belastingvermeerdering altijd zal toegepast worden en dit ongeacht of het gaat om een grote dan wel een kleine vennootschap. Voor kleine vennootschappen, die gedurende de eerste 3 boekjaren vanaf de oprichting geen voorafbetalingen doen, wordt geen belastingvermeerdering toegepast.

Men heeft er dus alle belang bij om tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen.

We adviseren u om tegen de eerste betaaldatum (10 april 2018) een voorafbetaling te doen voor aanslagjaar 2019.

Wacht niet tot de laatste dag (bv. 10.04.2018) om te betalen, want op die datum moet het geld op de rekening van de dienst Voorafbetalingen staan. Een te late betaling wordt automatisch aangerekend op het volgende kwartaal.

 

Uiterste datum Belastingvoordeel Eenmalige VA
10.04.2018 (VA 1) 9% 75%
10.07.2018 (VA 2) 7,50% 90%
10.10.2018 (VA 3) 6% 112,50%
20.12.2018 (VA 4) 4,50% 150%
Copyright by Kama B Boekhouding & Fiscaliteit Geel | Created by