Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel  |  Provinciebaan 64 A, 2470 Retie

Personenbelasting aanslagjaar 2024 - inkomstenjaar 2023

Gepubliceerd: 22 mei 2024

Personenbelasting aanslagjaar 2024 - inkomstenjaar 2023

De deadline voor het indienen van de aangifte personenbelasting voor 2023 komt dichterbij. Er zijn drie verschillende uiterste data voor het indienen van uw aangifte:

 • 30 juni 2024 voor (complexe en niet-complexe) papieren aangiften;
 • 15 juli 2024 voor de indiening via Tax-on-web (in MyMinfin) van niet-complexe aangiften;
 • 16 oktober 2024 voor de indiening via Tax-on-web (in MyMinfin) van complexe aangiften.

Wat maakt uw aangifte complex? De fiscus beschouwt een aangifte als complex als deze één of meerdere van de volgende inkomsten bevat:

 • winsten en/of baten;
 • bezoldigingen van bedrijfsleiders;
 • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden);
 • buitenlandse beroepsinkomsten.

Bovendien zijn er dit jaar nieuwe criteria ingevoerd voor het classificeren van uw aangifte als complex vanwege administratieve tolerantie:

 • Indien u voor de eerste keer aangifte doet van een onroerend goed in het buitenland;
 • een onderhoudsuitkering ontvangt of betaalt aan een persoon in het buitenland;
 • een lening afsluit in het buitenland;
 • een juridische constructie heeft of het bijzondere belastingstelsel toepast voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers, wordt uw aangifte eveneens als complex beschouwd.

Let op dat de datum voor indiening van uw aangifte in MyMinfin kan verschillen van de werkelijke indieningstermijn, afhankelijk van de complexiteit van uw aangifte.

Als zelfstandige of indien u buitenlandse beroepsinkomsten heeft, heeft u recht op een verlenging van de indieningstermijn tot 16 oktober 2024.

Meer nieuws