Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel  |  Provinciebaan 64 A, 2470 Retie

Schoonmaaksector: verplichte aanwezigheidsregistratie

Gepubliceerd: 27 maart 2024

Vanaf 1 april 2024 moet er een nieuwe verplichte aanwezigheidsregistratie worden bijgehouden voor schoonmaakactiviteiten die worden uitgevoerd bij een derde partij.

Deze regel geldt voor elk schoonmaakbedrijf dat onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten uitvoert op een arbeidsplaats, ongeacht de waarde van de locatie. Het is de verantwoordelijkheid van zowel het bedrijf dat de persoon in dienst heeft als de persoon die daadwerkelijk het werk uitvoert om de aanwezigheidsregistratie bij te houden.

Deze verplichting geldt niet voor personen die hun eigen ruimtes schoonmaken met intern personeel of voor particulieren die dienstencheques gebruiken voor poetswerk. Schoonmaakbedrijven moeten alle aanwezige personen op de werkplek registreren, ongeacht hun functie. Dit geldt voor werknemers, zelfstandigen, gedetacheerden, aannemers en onderaannemers.

Bij de registratie op de werkplek moet het tijdstip van aankomst en vertrek, rustpauzes, identificatiegegevens, adresgegevens en type werkrelatie van alle aanwezige personen worden genoteerd. Voor werknemers moeten ook de identificatiegegevens van de werkgever worden vermeld, en voor zelfstandigen de gegevens van de opdrachtgever.

De registratie kan worden uitgevoerd via de elektronische applicatie van de RSZ, Check In and Out at Work of een app op de smartphone.

Let op: tot 30 juni 2024 worden er geen boetes gegeven, behalve bij fraude. Na deze datum kunnen schoonmaakbedrijven echter zware boetes krijgen als ze niet voldoen aan de registratieverplichtingen.

Meer nieuws